Anasayfa | Kurumsal | English | Bize Ulaþýn
 Ürünler  ›  Referanslar  › Kalite Belgeleri  › Teknik Þartnameler  › Montaj Resimleri DownloadSite Haritası E-Katalog

KURUMSAL
 
 

Ýnter Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Ltd. Þti. 2010 yýlýndan beri güvenlik ve kontrol sistemleri alanýnda faaliyet göstermektedir.Firmamýz Ýnter Park markasý ile ürünleri üretmekte, bir kýsmýnýda ilk üreticilerinden tedarik etmektedir.Ýnter Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Ltd. Þti. ürün yelpazesi oldukça geniþtir.Satýþlarýmýzý perakende ve toptan þekilde yapmaktayýz.Yurtiçinde faaliyetlerimiz dýþýnda Azerbeycan, Türkmenistan, Kosova, Nijerya ve Gürcistan ile ürün satýþý, montajý, yedek parça hizmeti tarafýmýzdan saðlanmaktadýr.

Baþlýca Faaliyet alanlarýmýz Bariyer Sistemleri,Kartlý ve Biletli Giriþ ve Çýkýþ Sistemleri, Anti-terör Bariyer Sistemleri ve Otopark Ekipmanlarýdýr.

 
ÜRÜNLERÝMÝZ      

 

 
       
Copyright © 2020 -2021 - İnter Kontrol ve Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

ÝNTER KONTROL VE OTOMASYON SÝSTEMLERÝ SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ, ÝSTANBUL, TURKEY
TEL : 0212 220 0 444    FAX : 0212 220 3 444
   info@intercontrolsystem.com